Wat is Mediation

Sabine Smulders heeft haar werkzaamheden als mediator tijdelijk neergelegd.

Mediaton is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen onder begeleiding van de mediator naar een oplossing zoeken. Dit gaat stap voor stap. Uitgangspunt is dat partijen zélf vanuit hun autonomie of zelfstandigheid samen over de uitkomst van hun conflict beslissen. De mediator steunt dit proces. Zij zorgt ervoor dat partijen voldoende aan bod komen, dat ze voldoende gelegenheid krijgen om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien. De mediator is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Als procesbegeleider brengt de mediator de communicatie weer op gang. Onderzocht wordt welke belangen er schuilgaan achter de standpunten in het conflict. Sabine richt zich op werkbare oplossingen in wederzijds belang.

Mediation die beweegt

De beweging die zij in haar mediation inzet is van uiteenlopend (standpunten) naar samenkomend, van verleden naar toekomst, van stilstand naar vooruitgang en van lose-lose naar win-win. Dat doet Sabine onder meer door het creëren van een klimaat waarin partijen letterlijk op verhaal komen.