Mediation: stap voor stap

Sabine Smulders heeft haar werkzaamheden als mediator tijdelijk neergelegd.

Als u vastzit in een conflict, helpt de mediator stap voor stap beweging in de communicatie te krijgen. Dat gebeurt door de verschillende emoties en standpunten aandacht te geven. Dat niet alleen. Ook gaat zij op zoek naar de onderliggende zorgen, belangen, behoeften en wensen van de partijen. MediationMoves richt zich zo actief op herstel en bevordering van de communicatie. Dat wordt gedaan op zakelijke, enthousiaste, creatieve en invoelende wijze. Zij helpt u naar zoveel mogelijk opties voor oplossingen te zoeken.

Hieronder wordt een globale aanpak beschreven. Omdat elk conflict anders is, kan hiervan worden afgeweken.

  • Meestal neemt één van de partijen contact op met de mediator. Als partijen bereid tot mediation zijn, neemt de mediator het initiatief tot de eerste bijeenkomst.
  • De mediator bevestigt de datum en andere relevante gegevens aan alle partijen per e-mail. Zij zendt de (concept)mediation-overeenkomst en het NMI-Mediation Reglement mee (NMI is het Nederlandse Mediation Instituut, de onafhankelijke landelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland). Dit NMI-Reglement wordt tevens als Algemene Voorwaarden beschouwd.
  • In de eerste bijeenkomst maken mediator en partijen met elkaar kennis. De mediator neemt met partijen de mediation-overeenkomst door. De spelregels worden toegelicht. Als partijen én de mediator bewust kiezen voor mediation en de overeenkomst tekenen, kan de mediation starten. Vanwege het vrijwillige karakter van mediation heeft elke partij – ook de mediator – op ieder moment het recht de mediation te beëindigen.
  • In de volgende bijeenkomst onderzoekt de mediator wat partijen verdeeld houdt. De mediator onderzoekt welke belangen, zorgen, behoeften en emoties er schuil gaan achter de standpunten in het conflict.
  • Vervolgens wordt met partijen onderzocht waar belangen gemeenschappelijk zijn om zo uiteindelijk te onderzoeken hoe voor het conflict oplossingen in wederzijds belang gevonden kunnen worden.
  • Soms lukt het clienten om in één mediation  oplossingen voor het conflict te vinden. Maar gemiddeld lossen de meeste clienten in 3 á 5 sessies hun conflict op. Een echtscheidings- mediation waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, heeft gemiddeld één sessie extra nodig om het ouderschapsplan te maken. Omdat ik ‘oplossingsgericht’ werk kan in feite iedere mediation de laatste zijn. Aan het eind van iedere mediation geven clienten zelf aan of zij nog een volgende afspraak willen. Hoe groter het commitment om er samen uit te komen des te eerder er tot oplossingen wordt gekomen.
  • Een sessie duurt gemiddeld tussen de 1 ½ tot 2 uur.
  • De mediation eindigt met de ondertekening door partijen van de vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De mediator helpt bij het maken van die overeenkomst maar ondertekent deze zelf niet mee. Sabine is immers geen partij in het conflict. Het voordeel van haar juridische achtergrond is dat zij een vaststellingsovereenkomst goed kan toetsen op haalbaarheid. Dit kan aanvechting achteraf van de overeenkomst voorkomen.