Familiezaken

Sabine Smulders heeft haar werkzaamheden als mediator tijdelijk neergelegd.

MediationMoves is ook het juist adres als het om familiezaken gaat als:

Gevolgen van echtscheiding voor de ex-echtgenoten en hun kinderen:

  • De taakverdeling van zorg en opvoeding, bijstellen ouderschapsplan.
  • Omgang met de niet-verzorgende ouder en kind(eren).
  • Omgang met kinderen en familie van de ex-partner.
  • Problemen tussen nieuwe partner en kinderen.

Tot elkaar veroordeeld door de recessie? Mediation helpt bij het zoeken naar een werkbare oplossing of een tussenoplossing!

Problemen tussen broers en zussen:

  • Beslissingen over zorg voor ouders
  •  familierelaties.

Relatie tussen ouders en kinderen:

  • Communicatie, samenleven, normen en waarden, toekomstplannen.

Voor problemen tussen pubers en ouders biedt MediationMoves ook Speedmediation!