Overheid

Sabine Smulders heeft haar werkzaamheden als mediator tijdelijk neergelegd.

  • Conflicten met Rijk, Gemeente of Provincie over vergunningen, handhaving, subsidies, belastingen, WOZ, erfpacht.