Speedmediation

Sabine Smulders heeft haar werkzaamheden als mediator tijdelijk neergelegd.

Ruzie met de kinderen? Komt het ooit nog goed? Speed Mediation kan helpen.

Speed Mediation is een methode waarbij in korte tijd een conflict tussen u en uw (puberende) kinderen kan worden opgelost. Dergelijke conflicten kunnen echt over van alles gaan en komen vaker voor dan u denkt. Maar liefst 80% van alle ouders heeft regelmatig ruzies met hun (puber)zonen of -dochters. Waarbij het soms zo ver kan gaan dat ouders en kinderen zich van elkaar verwijderen. En dat terwijl de wil om het conflict op te lossen en de relatie te herstellen, er bij beide partijen vaak is! Juist omdát de loyaliteit naar elkaar in een ouder-kind relatie in principe groot is. Alleen de weg naar dat herstel, die is kwijt.

De weg naar wederzijdse waardering

MediationMoves helpt die weg te vinden. Via Speed Mediation waarbij in een sessie van niet meer dan 1,5 à 2 uur het gesprek met elkaar wordt aangegaan. Én een mogelijke oplossing gevonden. Een tijdsduur die jongeren van tegenwoordig goed aankunnen. En als u en uw kind super gemotiveerd zijn, kunt u er zelfs in kortere tijd uit zijn. Twee vragen staan centraal: ‘Wat is goed aan jou’? en ‘Wat willen jullie in plaats van die ruzies’? Speed Mediation heeft dus een louter positieve insteek. Er worden niet eindeloos oude koeien uit de sloot gehaald. En alles blijft binnenskamers. Het gesprek verbindt beide partijen door elkaars emoties te zien als signalen van niet vervulde wensen en behoeftes. Vaak gaat het er dan om, die behoeftes bij elkaar te (h)erkennen. Aan de ene kant de behoefte aan waardering en respect bij u als ouder, aan de andere kant die aan waardering en respect voor de groeiende zelfstandigheid van uw zoon of dochter. Soms volstaat een excuus voor wat er in het verleden is gebeurd. Hoe dan ook, als die behoeftes worden gezien en gehoord, dan komen u en uw kind als vanzelf met de oplossingen.

Schaalwandelen

Een ietwat speelse vorm die dit proces nog meer kan versnellen, is die van de schaalwandeling. MediationMoves vraagt u en uw kind om op een schaal van 0 tot 10 (in de vorm van een ladder op de grond) een cijfer te geven aan uw relatie zoals die op dit moment is. En ook een cijfer aan de relatie zoals die gewenst is. Hoe je vervolgens naar die gewenste situatie ‘toe wandelt’, legt Sabine Smulders graag uit in een eerste, vrijblijvend gesprek. Bel of mail haar voor een afspraak.