Mediation in werk en privé;

Voor zaken waarbij het voortzetten van een ‘werkbare’ relatie van belang is voor beide partijen, is MediationMoves het juiste adres. Een overzicht:

Familiezaken

Echtscheiding en de gevolgen van echtscheiding voor de ex-echtgenoten en hun kinderen:

– De scheidingsmelding, de taakverdeling van zorg en opvoeding, een ouderschapsplan.
– Verdeling van de huwelijksgemeenschap, de echtelijke woning.
– Omgang met de niet-verzorgende ouder en kind(eren).
– Omgang met kinderen en familie van de ex-partner.
– Problemen tussen nieuwe partner en kinderen.

Tot elkaar veroordeeld door de recessie? MediationMoves helpt bij het zoeken naar een werkbare oplossing of een tussenoplossing!

 • Problemen tussen broers en zussen:

  – Beslissingen over zorg voor ouders, erfenissen
  – opvolging in het familiebedrijf, familierelaties.

 • Relatie tussen ouders en kinderen:

  – Communicatie, samenleven, normen en waarden, toekomstplannen.

  Voor problemen tussen ouders en kinderen biedt MediationMoves ook Speed Mediation!

  SPEED MEDIATION

  Ruzie met de kinderen? Komt het ooit nog goed? Speed Mediation kan helpen.
  Speed Mediation is een methode waarbij in korte tijd een conflict tussen u en uw (puberende) kinderen kan worden opgelost. Dergelijke conflicten kunnen echt over van alles gaan en komen vaker voor dan u denkt. Maar liefst 80% van alle ouders heeft regelmatig ruzies met hun (puber)zonen of -dochters. Waarbij het soms zo ver kan gaan dat ouders en kinderen zich van elkaar verwijderen. En dat terwijl de wil om het conflict op te lossen en de relatie te herstellen, er bij beide partijen vaak is! Juist omdát de loyaliteit naar elkaar in een ouder-kind relatie in principe groot is. Alleen de weg naar dat herstel, die is kwijt.

  De weg naar wederzijdse waardering
  MediationMoves helpt die weg te vinden. Via Speed Mediation waarbij in een sessie van niet meer dan 1,5 à 2 uur het gesprek met elkaar wordt aangegaan. Én een mogelijke oplossing gevonden. Een tijdsduur die jongeren van tegenwoordig goed aankunnen. En als u en uw kind super gemotiveerd zijn, kunt u er zelfs in kortere tijd uit zijn. Twee vragen staan centraal: ‘Wat is goed aan jou’? en ‘Wat willen jullie in plaats van die ruzies’? Speed Mediation heeft dus een louter positieve insteek. Er worden niet eindeloos oude koeien uit de sloot gehaald. En alles blijft binnenskamers. Het gesprek verbindt beide partijen door elkaars emoties te zien als signalen van niet vervulde wensen en behoeftes. Vaak gaat het er dan om, die behoeftes bij elkaar te (h)erkennen. Aan de ene kant de behoefte aan waardering en respect bij u als ouder, aan de andere kant die aan waardering en respect voor de groeiende zelfstandigheid van uw zoon of dochter. Soms volstaat een excuus voor wat er in het verleden is gebeurd. Hoe dan ook, als die behoeftes worden gezien en gehoord, dan komen u en uw kind als vanzelf met de oplossingen.

  Schaalwandelen
  Een ietwat speelse vorm die dit proces nog meer kan versnellen, is die van de schaalwandeling. MediationMoves vraagt u en uw kind om op een schaal van 0 tot 10 (in de vorm van een ladder op de grond) een cijfer te geven aan uw relatie zoals die op dit moment is. En ook een cijfer aan de relatie zoals die gewenst is. Hoe je vervolgens naar die gewenste situatie ‘toe wandelt’, legt Sabine Smulders graag uit in een eerste, vrijblijvend gesprek. Bel of mail haar voor een afspraak.

  Werk gerelateerde conflicten

  Als een arbeidsconflict geëscaleerd is kan dit voor fysieke en psychische spanningen zorgen die vaak tot arbeidsongeschiktheid leiden. De mediator helpt bij het zoeken naar bevredigende oplossingen. Voorbeelden van mogelijke uitkomsten zijn:

  • Relatieherstel tussen werkgever en werknemer, tussen collega’s onderling
  • Re-integratie bij hetzelfde bedrijf of bij een ander bedrijf
  • Verbreken van arbeidsrelatie

  In deze zaken werken wij samen met arbeidsrechtdeskundigen mr. Vincent Jongste en mr.Thijs Akkerman

  Wonen

  • Burenconflicten zoals geluidsoverlast, rommel, stank, overhangende takken, erf-afscheidingen
  • Huur – verhuur conflicten
  • Conflicten binnen Vereniging van Eigenenaren
 • Geef een reactie

  Verplichte velden zijn aangegeven met een *.